Utbredelseskart Artsobservasjoner

Stortinget har bestemt at vi skal ha et internettbasert system for å hjelpe folk å holde rede på sine artsobservasjoner. Jeg har vært Norsk Zoologisk Forenings representant for å bistå den norske Artsdatabanken i å utvikle programmet Artsobservasjoner.
Jeg har også bidratt med å skrive brukermanualen, foruten å bistå generelt. Jeg svarer på spørsmål brukerne har. Det kom ny versjon av programmet i 2015, da fikk vi også med alle ryggeradsløse dyr i havet.

Her kan du få samlet og presentert på kart dine notater om fugl, fisk, pattedyr og andre virveldyr, insekter og andre smådyr. Også planter, sopp og annet som ikke rører stort på seg. Og dine data er nyttige for forskere og for de som skal forvalte naturen!

Du kan lese om bruken av programmet i en artikkel på forskning.no

Under her kan du se hvor mange rapporter som er kommet inn til nettstedet Artsobservasjoner.no siden starten i 2008, i løpet av dette året, eller hvilken avgrensning i arter, tid og sted du vil.

Og Siste nytt om zoologi og forskning kan du også få.

Kontaktinfo på hovedsiden.


Valid XHTML 1.0 Valid CSS 3 © Magne Flåten 1997. Sist oppdatert 18. desember 2022.