Foreningens hjemmeside Fugler

Jeg var nok mer interessert i fugler før - jeg var blant annet med på å starte Kristiansands avdeling av Ornitologisk Forening da vi bodde der - men etterhvert har andre dyregrupper tatt mer plass. Men det er fremdeles gøy, da. Trekkfugltabellen min viser en oversikt over når de forskjellige trekkfugler typisk er i Vestfold. Du kan også hente den som en Excel-fil og evt skrive den til papir.

Jeg har i det siste bidratt i et kattugleprosjekt i Larvik, min oppgave her er å finne ut hva ungene har spist. Det blir gjort ved å samle inn flisa fra kattuglekassene (Tor Melseth har satt ut 52 kasser og er prosjektleder) og så dissekere alt materialet der, altså finne museskaller, tenner, fjær ... En kasse (en full bæreose med flis og rester) tar meg ca 4 timer, medregnet tiden under stereolupe for å bestemme at f eks en underkjeve eller en tann har tilhørt en klatremus.

Dette er mulig fordi ugler tygger ikke maten, de sluker den hel. Når magen er full, må de vente til magesaften har oppløst kjøtt og bløtdeler, og så gulper de opp igjen bein, hår, klør og fjær de har spist. De voksne kvitter seg stort sett med gulpebollene ute, men for ungene blir dette liggende blant flisa i kassa, og jeg kan studere det.

[Til hovedsiden]


Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 © Magne Flåten 2004. Sist oppdatert 18. desember 2022.