Fugletrekk

Her er typiske datoer for når fugler normalt kommer til og drar fra Vestfold, og hvilke trekkfugler som finnes her. I motvind og dårlig vær med mye snø osv kommer de litt senere, i gunstig vær tidligere.

Noen fuglearter er mer vær- og føreavhengige, andre kommer til "sin" dato nesten uansett. Tabellen er laget fra forskjellige kilder om fuglelivet i Vestfold.

Sortert etter: Ankomstdato       Fugleart       Utreisedato

Kommer Fugleart Drar
03.mai Bøksanger 01.aug
04.mai Dverglo 01.aug
06.mai Vendehals 01.aug
26.apr Strandsnipe 08.aug
15.mai Gulsanger 13.aug
30.apr Svarthvit fluesnapper 14.aug
30.mar Kornkråke 15.aug
20.mai Myrsanger 15.aug
18.mai Rosenfink 16.aug
21.apr Rødstilk 16.aug
19.mai Temmicksnipe 17.aug
08.apr Skogsnipe 18.aug
26.mar Tjeld 20.aug
29.mai Vaktel 20.aug
02.mai Grønnstilk 21.aug
27.apr Makrellterne 22.aug
29.mar Sandlo 22.aug
09.apr Trane 22.aug
07.mai Nattergal 23.aug
07.mai Småspove 23.aug
14.mai Dobbeltbekkasin 26.aug
05.apr Gravand 29.aug
10.mai Sotsnipe 30.aug
14.mai Gjøk 04.sep
28.apr Gluttsnipe 04.sep
03.mai Brushane 06.sep
05.mai Møller 07.sep
08.mai Vepsevåk 07.sep
10.apr Fiskeørn 08.sep
12.mai Gråfluesnapper 08.sep
22.mai Tornskate 08.sep
11.mai Tårnseiler 09.sep
05.mai Rødstjert 10.sep
10.mai Tornsanger 12.sep
01.mai Gulerle 14.sep
05.mai Lerkefalk 14.sep
06.apr Lappspurv 16.sep
02.mai Buskskvett 17.sep
29.apr Sandsvale 17.sep
11.apr Sivhauk 18.sep
12.mai Sivsanger 18.sep
13.apr Stjertand 18.sep
09.mar Skogdue 20.sep
25.apr Løvsanger 21.sep
22.mai Lappiplerke 22.sep
26.apr Taksvale 22.sep
11.mai Blåstrupe 23.sep
25.apr Trepiplerke 23.sep
03.apr Sildemåke 25.sep
16.apr Steinskvett 25.sep
09.apr Dvergfalk 26.sep
13.apr Heilo 27.sep
04.apr Fjellvåk 01.okt
28.feb Vipe 01.okt
16.mai Hagesanger 02.okt
16.apr Myrhauk 04.okt
24.apr Stjertand 05.okt
06.mai Rørsanger 07.okt
30.mar Tårnfalk 07.okt
28.apr Munk 11.okt
30.mar Storspove 13.okt
16.apr Kortnebbgås 14.okt
02.apr Trelerke 14.okt
28.apr Sædgås 15.okt
21.apr Låvesvale 17.okt
13.mar Musvåk 17.okt
28.mar Jernspurv 18.okt
01.apr Linerle 18.okt
28.mar Vandrefalk 18.okt
23.mar Hettemåke 22.okt
19.apr Skjeand 22.okt
26.mar Vintererle 23.okt
22.mar Tornirisk 24.okt
16.apr Kvartbekkasin 25.okt
27.mar Måltrost 25.okt
27.apr Dvergdykker 27.okt
06.apr Gransanger 28.okt
11.mar Snøspurv 29.okt
18.mar Bokfink 30.okt
12.mar Fiskemåke 31.okt
22.mar Rugde 01.nov
27.mar Enkeltbekkasin 02.nov
03.mar Stær 02.nov
24.mar Rødvingetrost 03.nov
18.apr Brunsisik 04.nov
06.apr Bjørkefink 06.nov
23.mar Bergirisk 07.nov
21.mar Grågås 07.nov
26.mar Laksand 07.nov
23.mar Stillits 10.nov
22.mar Krikkand 11.nov
17.apr Sivhøne 11.nov
25.feb Sanglerke 12.nov
26.mar Heipiplerke 14.nov
26.mar Duetrost 17.nov
09.apr Brunnakke 19.nov
15.mar Hegre 20.nov
12.mar Ringdue 20.nov
03.apr Toppdykker 21.nov
10.apr Vannrikse 22.nov
01.apr Lappfiskeand 26.nov
11.mar Sivspurv 26.nov
16.apr Taffeland 26.nov
22.mar Rødstrupe 27.nov
08.apr Storskarv 28.nov
26.mar Kanadagås 30.nov
23.feb Knoppsvane 03.des
25.mar Toppand 05.des
25.mar Sothøne 07.des
27.feb Sangsvane 12.des
20.feb Stokkand 15.des

[Til toppen] [Hjem] [Fugler]


Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 © Magne Flåten 2004. Sist oppdatert 4. mars 2013.