Norsk Zoologisk Forenings flaggermusside Flaggermus

Bredøre oppstått fra døden!

Bredøreflaggermusa ikke utdødd likevel! Det er ikke hverdagskost å finne en pattedyrart i Norge som skal være utdødd. Bredøre er i historisk tid kun funnet fire ganger tidligere i Norge; i 1896, 1911, 1913 og 1949. I følge internasjonale kriterier skal en art regnes som utdødd 50 år etter den siste registrering. Ved skifte til det nye årtusen måtte deretter bredøre erklæres som utdødd i Norge. Alle tidligere funn var fra Oslo-Drammen-området. Den 15. januar 2008 ble imidlertid bredøre (Barbastella barbastellus) funnet i Larvik kommune.Bredøre Bredøre

Dyret ble oppdaget i en lang og smal tunnel sør i Vestfold. Stedet ble først inspisert av Roy Myrland som sammen med Tor Kristensen er svært opptatt av lokalmiljøet i Larvik (se deres egne nettsteder: www.paaneset.no og www.istavern.no). Han tok kontakt med Norsk Zoologisk Forenings Flaggermusgruppe da han fant noen flaggermus på lokaliteten. Tormod Røed, Haakon Skjauff og Magne Flåten fra NZFs Flaggermusgruppe i Vestfold dro deretter sammen med disse og noen andre på en ny befaring. På denne befaringen ble bredøren funnet. Den ble oppdaget av Tormod Røed og straks gjenkjent og artsbestemt av Magne Flåten.

De siste årene er det funnet to individer om vinteren. Tross iherdig leting har vi enda ikke klart å finne dyrene om sommeren. Høsten 2011 er jeg nettopp ferdig med å henge opp i Larvik-området ca hundre flaggermus- og fuglekasser av flere forskjellige typer, alle av spesielt god kvalitet. Fuglekassene for å hindre at fuglene forsøker å ta i bruk og slik tetter til flaggermuskassene. Vi ønsker med dette å legge forholdene best mulig til rette for de sjeldneste pattedyreartene våre, og forhåpentlig også lære litt om dem.
Vil du vite mer om bredøre, klikker du på bildet øverst til høyre på denne sida.

Andre saker:

Flaggermuskasse er lett å lage og morsom å følge med på, kan henge ute hele året og trenger ikke renses. Du ser mødrene med unger fra undersiden av kassa. Her er et bilde som viser kassa, lokket bak skal også spikres på øverst. Males svart utvendig og henges med åpningene ned på sørveggen der det er varmest, i solsteiken. Jeg har også skrevet en Wikipedia-side om å bygge flaggermuskasser.

Ønsker du ikke å bygge selv men heller vil kjøpe kasse og du bor i Vestfold, kan du henvende deg til:
Philipp Voigt, telefon 33396409 eller 95769249.

Møt opp: Europeisk flaggermusnatt arrangeres i Vestfold fra Teie torg en av de siste helgene i august hvert år kl 21. Derfra går vi en liten, lett tur til Rosanesparken hvor vi kan høre ved hjelp av flaggermusdetektor og se flere arter flaggermus på kloss hold. Arrangementet er gratis, det er bare å møte opp. Mer opplysninger i min pressemelding.

NRK Vestfold hadde en sending med meg i forbindelse med at jeg hadde flaggermusmottaket her en tid. Fila er i .mp3-format og 4,38 MB å laste ned.

NRK Østafjells hadde en sending med meg om Europeisk Flaggermusnatt.Også tidligere, 19/4-04, hadde NRK Vestfold en sending med meg i forbindelse med Europeisk Flaggermusnatt. Fila er i .mp3-format og 3,82 MB å laste ned.

Sommeren 2007 kom det spesielt mange telefoner om flaggermus - mest unger - som er funnet hjelpeløse. Noen blir hjulpet tilbake til moren sin, noen kan vi mate og slippe der de ble funnet, og noen dør.

I arbeidet med pattedyr har jeg gått mer og mer over til å studere flaggermus. Det har mange årsaker, blant annet:

I Vestfold finnes i alle fall 9 arter som er her hvert år, og jeg teller i huler om vinteren og med flaggermusdetektor om sommeren. Jeg har også faste steder og ruter jeg teller sommer og høst til samme tid hvert år for å kunne si noe om bestandsutviklingen.

Hvert år arrangerer jeg flere kveldsturer for de som er interessert. Bl.a. Europeisk Flaggermusnatt som holdes i siste del av august hvert år over hele Europa.

Jeg kommer gjerne til skoler og foreninger og holder gratis foredrag om flaggermus.

Vet du om huler eller hus hvor det kanskje er flaggermus, så blir jeg glad om du tar kontakt med meg (Kontaktinfo) så ser vi på det.

Du kan helst også legge inn dine funn om alt slikt i Artsobservasjoner om du vil, så får jeg det derfra.

Her er en Rapport om flaggermus i Nøtterøy kommune. Fila er i .pdf-format og 738 KB å laste ned.
Og vil du vite mer om flaggermus, klikker du på bildet øverst til høyre på denne sida.

[Til hovedsiden]


Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 © Magne Flåten 2006. Sist oppdatert 18. desember 2022.